TEVÉKENYSÉGEK

Könyvtárhasználati útmutató:

A könyvtárhasználat szabályai:
- A törzskönyvtár bármely osztályára vagy fiókkönyvtárába való beiratkozás a beiratkozás időpontjától számított egy évre szól.
- A könyvtár szolgáltatásait csak az olvasójeggyel rendelkező tagok vehetik igénybe.
- Az olvasójegy felmutatásával legfeljebb 3 könyv kölcsönözhető ki а felnőtt részlegről, illetve 3 könyv vagy 5 képeskönyv a gyermekosztályról. A kölcsönzés  időtartama 2 hét.
- A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható telefonon vagy személyesen.
- A megrongált vagy elveszett könyvet az olvasó köteles azonossal pótolni vagy kártérítést fizetni.
- Az elveszett olvasójegy helyett térítés ellenében új igényelhető.
- A könyvtárban reprográfiai szolgáltatások vehetők igénybe, fénymásolás 5 oldal terjedelemben.
- A könyvtár szak- és kézikönyv állománya, a napilapok, a hetilapok, a folyóiratok valamint a helyismereti osztály dokumentumai az olvasóteremben használhatók.
- Az olvasó az olvasóterem használatakor köteles a könyvtárosnak átadni az olvasójegyét, és használat után ugyanazt visszavenni.

Szolgáltatások:< Árlista

Egyéni beiratkozás egy évre: