MAGUNKRÓL

A Jovan Popović Népkönyvtár folytatja a hagyományt és a Szerb Olvasókör munkásságára épül. Az első Olvasókör 1845. május 1-jén alakult Nagykikindán és a Szerb Olvasókör nevet kapta. Alapítói pozsonyi egyetemisták voltak, néhányuk neve ismert: Pavle és Mihail Trifunac, Arkadije Varadjanin, Sergije Birimac, Atanasije Udicki, Lazar Kirić tanító, Georgije Stanković stb. Az Olvasókör Lazar Kirić, tanító lakásán működött, amely a Szent Miklós templom mellett állt, abban az épületben, amelyben ma a Nemzeti Színház működik. Az Olvasókör meghatározó küldetése a felvilágosítás volt.Elsődleges célja a lakosság oktatása volt, könyvek, magazinok valamint újságok olvasása által.Az állomány az elkövetkező években folyamatosan gyarapodott. Az Olvasókörhöz csatlakozó tagok rögtön megjelentettek egy kézzel írt újságot, amelynek a „Kikindai csengő” nevet adták, ill. ezen újság még egy címéről van tudomásunk „Nagykikindai újság”. Az első szám 1845. május 6-án jelent meg, sajnos egyetlen szám sem maradt ránk, így nem tudunk többet róla.

Az I. világháborúig az Olvasókör gyakran költözött. A XX. század elején, tudomásunk szerint, három helyiséggel rendelkezett. Egy helyiség társasjátékokra, valamint újságok és magazinok olvasására, a másik a könyveknek, és volt még egy tárgyalóterem. 1913-ban 157 tagja volt és 25 lapra fizetett elő. Állományában 600 könyv volt, a Szerb Irodalmi Társaság, a Matica Srpska és a mosztári Kis Könyvtár összes kiadása. A két világháború között a Sokolski domban működött, zártkörű volt, és csak ajánló levéllel lehetett csatlakozni a Körhöz.